BIÊN BẢN HỌP BGD 03012018


01/03/2018 | Xem 147

 


 1. MỖI TRƯỜNG PHÒNG SẼ VIẾT KẾ HOẠCH KINH DOANH 2018 CỦA MÌNH, THUYẾT TRÌNH TRƯỚC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH:

 • KINH DOANH BÁN LẺ: ĐÃ GỬI - THỨ 2 THUYẾT TRÌNH ( 4 THÁNG 3 )

 • KINH DOANH BÁN BUÔN: ĐÃ GỬI - THỨ 3 THUYẾT TRÌNH ( 5 THÁNG 3 )

 • KỸ THUẬT: THỨ 6 TUẦN SAU GỬI - THỨ 2 TUẦN SAU NỮA ( 11 THÁNG 3 )

 • NHÂN SỰ:  THỨ 6 TUẦN SAU GỬI - THỨ 3 TUẦN SAU NỮA ( 12 THÁNG 3 )

 • PHÒNG KẾ TOÁN: THỨ 6 TUẦN NÀY - THỨ 4 THUYẾT TRÌNH ( 6 THÁNG 3 )

 1. THỐNG NHẤT PHƯƠNG PHÁP, THỜI HẠN BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CỦA KẾ HOẠCH KINH DOANH CẤP CHỨC NĂNG:

 • THỜI GIAN BÁO CÁO THỨ 2 HÀNG TUẦN ( 500 CHO 1 LẦN BÁO TRỄ HOẶC KHÔNG )

 • NỘI DUNG CHỈ TIÊU TUẦN KẾ HOẠCH.

 • XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ VÀ ĐƯA GIẢI PHÁP.

 1. KẾ HOẠCH PHÁT TRIÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI:

 • THỨ 7 TUẦN NÀY.

 1. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN LAZADA:

 • TRONG TUẦN SAU. ( THÔNG )

 1. XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH TRONG TUẦN QUA:

 • KINH DOANH: 500K/NGÀY THUÊ PJ ( XEM XONG KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH )

 • NGHỈ PHÉP: 1,5 LƯƠNG X NGÀY LÀM THÊM. ( PHONG KT, PHÒNG KD, BGĐ )

 • THIẾU BÁN HÀNG: PHONG KT, PHÒNG KD, BGĐ.

 • KIỂM KÊ: ( CANA, CHAI XỊT CAO SU NON, 2KHĂN, CUNG CẤP MỚI, LÀM THÔNG BÁO ) ( Toàn, Lâm )

 • MUA GHẾ TELESALE, ĐIỆN THOẠI ( Lâm )

 • XE CŨ: BÁO CAO TÌNH HÌNH TRONG TUẦN. ( Thông )

 • TUYỂN DỤNG :

 1. Giải pháp trước mắt :

 • Gián tuyển dụng trên 100% cửa hàng, nội dung trên tờ tuyển dụng hấp dẫn ( Lâm )

 • Chạy quảng cáo fb, zalo, web, viết bài đều đặn ( Toàn )

 • Tìm kiếm trên các trang đăng tuyển miễn phí: Chợ Tốt, Page tuyển dụng ( Lâm )

 • Tạo chưng trình tuyển dụng truyển miệng từ nhân viên ( Lâm )

 • Đi gián A4 ở phòng trọ ( Lâm )

 • Quay video tuyển dụng ( Lâm )

 • Thu âm tuyển dụng phát loa hàng ngày ( Lâm )

b. Giải pháp dài hạn :


 • Thành lập Web : vieclamthegioixechaydien.com.vn ( Toàn )

 • Tiếp tục viêt bài trên fangage ( Toàn )

 • Xây page tuyển dụng chung ( Lâm, Toàn )

 • Phòng đào tạo của các trường ( Thơm )

 1. THỐNG NHẤT CÁC NHIỆM VỤ CẦN HOÀN THÀNH TRONG TUẦN MỚI.

 2. KỲ PHÁT LƯƠNG:

 • Ngày 15 hàng tháng: ( Lâm )

 1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH: ( Toàn, Thơm )

 2. XỬ LÝ KIỂM KẾ:

 • Nhận chứng từ gốc ( Toàn ).

 • Kiểm toán lại hoạt động luân chuyển xe, ắc quy, hàng khuyến mãi. trong tháng ( Toàn ).

 • Mã hàng 100 linh kiện ( Thông, Toàn ).

Bạch Võ Toàn


Tag:


Sản phẩm đã xem

Địa chỉ các Showroom