Họp BGĐ 02052018


02/05/2018 | Xem 119

1. Hóa đơn đầu vào, ra:

- Hóa đơn và hợp đồng xăng, hóa đơn dầu, hóa điện thoại, điện thoại mới, hóa đơn mua hàng TGDD ( Thu ).

- Nghiên cứu hóa đơn điện tử ( Thơm ).

2. Thanh lý cửa hàng cũ, gia hạn hợp đồng:

- Hợp đồng quận 9: Lâm, Kiệt.

- Hiển thị hợp đồng thuê nhà, quy trình thanh lý, 3 sơ đồ thực hiện quy trình ( Lâm ).

3. Làm cửa hàng mới: P. Kinh Doanh.

- Hợp đồng nhà ký xong mới thực hiện ( Lâm đứng tên ).

4. Bình cũ, xe cũ:

- Thông báo, họp, theo dõi ( A. Thông ).

5. Báo cáo tài chính:

6. Quay video: ( A. Toàn )

7. Bàn giao bình Ắc Quy từ Bán Hàng sang Kỹ Thuật:

- Kế toàn chuẩn bị biên bản bàn giao: ( a.Khang )

- Thứ 6 bàn giao ( a.Thông )

8.Báo cáo quy 1 ké hoạch thực hiện quý 2.

- 09/05/2018 họp quy 2.

Bạch Võ Toàn


Tag:


Sản phẩm đã xem

Địa chỉ các Showroom