HỌP BGĐ 22052018


22/05/2018 | Xem 57

1. QUY TRÌNH MUA VÀ THANH TOÁN.

- Dúng, nhanh, hiệu quả.

- 1 chữ ký của người phê duyệt.

- Vẽ Quy trình và biểu đồ 1 cách dễ hiểu,

- Tối ưu về thời gian nhậnt hàng từ ngày 1 đến ngày 5 và từ ngày 16 đến ngày 20.

Bạch Võ Toàn


Tag:


Sản phẩm đã xem

Địa chỉ các Showroom