HỌP BGD 24042018


24/04/2018 | Xem 111

1. DÒNG TIỀN.

- Điểm tiền vào cách điểm tiền ra càng dài càng tốt.

- Hóa đơn, biển bản, hàng được đi chung với nhau.

- Đầu tư thì phải có nợ mới làm.

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

- Thứ 4 tuần sau ngày 02052018.

3. VẤN ĐỀ HIỆN TẠI CỦA PHÒNG BAN.

P. Kinh Doanh:

- Xong hợp đồng báo cáo bảng hình ảnh thì tự động chuyển vào 20 triệu tiền thi công cửa hàng.

P. Nhân sự:

- Hồ sơ nhân sự được chuyển về bình tân ngay khi phát sinh ( Người nhân C. Thơm: 0939376760, được thể hiện qua biên bản nhận hồ sơ do chị thơm ký nhận hoặc người được ủy quyền )

P. Bán buôn:

- Liên hệ với đơn vị sản xuất để làm team và làm biển số ( Toàn, Thơm )

4. DỊCH VỤ MỚI. ( Dịch vụ tích điểm )

- Chính sách ( A. Thông )

- Phần mềm ( Toàn )

5. HÀ NỘI.

- 10 Tháng 05 lâm đi.

6. PHẦN MỀM. ( Toàn, Khoang )

7. THƯỞNG 30/04.

- Không đi làm (  Lương + thưởng 100k ).

- Đi làm ( Lương + thưởng 300k )

Bạch Võ Toàn


Tag:


Sản phẩm đã xem

Địa chỉ các Showroom