Sửa chữa xe chạy điện

Đào tạo nghề 2023-2024
Đào tạo nghề 2023-2024
23,529,000₫ 20,000,000₫
Độ vành thể thao cho xe điện chở khách
Độ vành thể thao cho xe điện chở khách
25,000,000₫ 25,000,000₫
Trả góp .%
Gắn bộ camera hành trình xe điện chở khách
Gắn bộ camera hành trình xe điện chở khách
7,500,000₫ 7,500,000₫
Trả góp .%
Gắn bộ gạt mưa xe điện chở khách
Gắn bộ gạt mưa xe điện chở khách
3,400,000₫ 5,000,000₫
Trả góp .%
Lắp đặt cửa an toàn cho xe điện du lịch
Lắp đặt cửa an toàn cho xe điện du lịch
7,990,000₫ 7,990,000₫
Trả góp .%
Làm mái che cho xe 3 bánh
Làm mái che cho xe 3 bánh
568,000₫ 500,000₫
Dây rút nhựa 4x200 mm
Dây rút nhựa 4x200 mm
20,000₫ 12,000₫
Sửa pin Lithium xe điện
Sửa pin Lithium xe điện
750,000₫ 250,000₫
Đăng ký biển số xe máy điện Yadea, Vinfast
Đăng ký biển số xe máy điện Yadea, Vinfast
3,475,000₫ 2,850,000₫
Trả góp .%
Bọc yên xe máy điện
Bọc yên xe máy điện
150,000₫ 120,000₫
Thay board xe đạp điện
Thay board xe đạp điện
150,000₫ 100,000₫


Địa chỉ các Showroom