CỬA HÀNG QUẬN 2

Xem đường đi đến cửa hàng này

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 

Địa chỉ : 400 Nguyễn Thị Định, Bình Trưng, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, HCM

- ĐT : 1800 6726093.890.6886


THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:

 

- 8 giờ - 20 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

 

GIỚI THIỆU VÀ CHỈ DẪN:

 

- Đối diện giáo xử Công Thành

 Địa chỉ các Showroom