Xe điện Nijia


NIJIA PHANH ĐĨA ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ 2015
NIJIA PHANH ĐĨA ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ 2015
12,500,000₫ 10,000,000₫
Trả góp .%
Xe đạp điện Nijia lốp liền săm 2014
Xe đạp điện Nijia lốp liền săm 2014
12,941,000₫ 8,500,000₫
Trả góp .%
MỚI Xe đạp điện Nijia 2014 lốp có săm
Xe đạp điện Nijia 2014 lốp có săm
10,500,000₫ 8,000,000₫
Trả góp .%
Xe đạp điện Ninjia phanh đĩa đồng hồ điện tử
Xe đạp điện Ninjia phanh đĩa đồng hồ điện tử
12,044,000₫ 10,500,000₫
Trả góp .%
XE NIJIA PHANH ĐĨA ĐỒNG HỒ CƠ
XE NIJIA PHANH ĐĨA ĐỒNG HỒ CƠ
14,705,000₫ 9,000,000₫
Trả góp .%
Hot Xe đạp điện Nijia 2016
Xe đạp điện Nijia 2016
12,500,000₫ 11,000,000₫
Trả góp .%
Xe đạp điện NijiaS
Xe đạp điện NijiaS
13,000,000₫ 11,500,000₫
Trả góp .%
Xe đạp điện Nijia S 20A
Xe đạp điện Nijia S 20A
12,000,000₫ 11,500,000₫
Trả góp .%
Xe đạp điện Ninjia Maxbike 20A
Xe đạp điện Ninjia Maxbike 20A
11,000,000₫ 10,500,000₫
Trả góp .%
Xe đạp điện Nijia Plus
Xe đạp điện Nijia Plus
10,000,000₫ 8,000,000₫
Trả góp .%
Xe máy điện Xtreme V5 Nijia
Xe máy điện Xtreme V5 Nijia
17,600,000₫ 16,500,000₫
Trả góp .%
Xe máy điện Xmen GT2 Nijia
Xe máy điện Xmen GT2 Nijia
16,500,000₫ 15,500,000₫
Trả góp .%
Xe máy điện M133S Plus Nijia
Xe máy điện M133S Plus Nijia
14,500,000₫ 12,990,000₫
Trả góp .%
Xe máy điện Xmen GT Nijia
Xe máy điện Xmen GT Nijia
15,000,000₫ 14,990,000₫
Trả góp .%
Xe đạp điện F8 Nijia
Xe đạp điện F8 Nijia
11,000,000₫ 9,900,000₫
Trả góp .%
Xe đạp điện Winner Nijia
Xe đạp điện Winner Nijia
12,500,000₫ 10,990,000₫
Trả góp .%
Xe đạp điện Nijia Plus 2018
Xe đạp điện Nijia Plus 2018
14,000,000₫ 12,890,000₫
Trả góp .%
Xe đạp điện Nijia 20A
Xe đạp điện Nijia 20A
15,000,000₫ 13,390,000₫
Trả góp .%
Xe đạp điện Nijia Avenger
Xe đạp điện Nijia Avenger
13,200,000₫ 12,490,000₫
Trả góp .%
Xe máy điện Nija Venus
Xe máy điện Nija Venus
17,200,000₫ 16,500,000₫
Trả góp .%
Xe máy điện Nijia 5G Cool
Xe máy điện Nijia 5G Cool
0₫ Giá: Liên hệ
Trả góp .%
Tay ga xe đạp điện Nijia
Tay ga xe đạp điện Nijia
197,000₫ 170,000₫
Nhún sau xe đạp điện Nijia
Nhún sau xe đạp điện Nijia
300,000₫ 250,000₫
Khóa điện Nijia
Khóa điện Nijia
250,000₫ 220,000₫
Ốp gác chân sau Nijia
Ốp gác chân sau Nijia
120,000₫ 90,000₫
Đùi xe đạp điện Giant 133
Đùi xe đạp điện Giant 133
180,000₫ 170,000₫
Yên xe đạp điện nijia
Yên xe đạp điện nijia
400,000₫ 350,000₫
Chén cổ xe máy điện 133
Chén cổ xe máy điện 133
170,000₫ 150,000₫
Bộ động cơ nijia 12a
Bộ động cơ nijia 12a
3,200,000₫ 3,000,000₫
Vành sau xe đạp điện nijia
Vành sau xe đạp điện nijia
900,000₫ 850,000₫


Địa chỉ các Showroom