Xe điện Takuda


XE ĐIỆN MOCHA TAKUDA
XE ĐIỆN MOCHA TAKUDA
13,000,000₫ 12,500,000₫
Trả góp .%
Xe máy điện City Hunter Takuda
Xe máy điện City Hunter Takuda
15,000,000₫ 14,500,000₫
Trả góp .%
Xe máy điện Xman Takuda
Xe máy điện Xman Takuda
14,500,000₫ 13,000,000₫
Trả góp .%
Xe máy điện Mocha Takuda
Xe máy điện Mocha Takuda
14,000,000₫ 13,500,000₫
Trả góp .%
Xe máy điện Fashion 133 Takuda
Xe máy điện Fashion 133 Takuda
11,000,000₫ 10,500,000₫
Trả góp .%
Xe máy điện Takuda Sport
Xe máy điện Takuda Sport
14,000,000₫ 13,500,000₫
Trả góp .%
Xe máy điện Zoomer Takuda
Xe máy điện Zoomer Takuda
13,000,000₫ 12,000,000₫
Trả góp .%
Xe máy điện Takuda Vespa S
Xe máy điện Takuda Vespa S
14,500,000₫ 13,500,000₫
Trả góp .%
Xe máy điện Takuda Xman TS7
Xe máy điện Takuda Xman TS7
14,500,000₫ 13,500,000₫
Trả góp .%
Xe máy điện Xmen Bosch Takuda
Xe máy điện Xmen Bosch Takuda
17,900,000₫ 16,300,000₫
Trả góp .%


Địa chỉ các Showroom