Xe máy điện Takuda

Xe máy điện Xmen Bosch Takuda
Xmen Bosch Takuda
17,900,000₫ 16,300,000₫
Trả góp .%
Xe máy điện Takuda Xman TS7
Takuda Xman TS7
14,500,000₫ 13,500,000₫
Trả góp .%
Xe máy điện Takuda Vespa S
Takuda Vespa S
14,500,000₫ 13,500,000₫
Trả góp .%
Xe máy điện Zoomer Takuda
Zoomer Takuda
13,000,000₫ 12,000,000₫
Trả góp .%
Xe máy điện Takuda Sport
Takuda Sport
14,000,000₫ 13,500,000₫
Trả góp .%
Xe máy điện Fashion 133 Takuda
Fashion 133 Takuda
11,000,000₫ 10,500,000₫
Trả góp .%
Xe máy điện Xman Takuda
Xman Takuda
14,500,000₫ 13,000,000₫
Trả góp .%
XE ĐIỆN MOCHA TAKUDA
XE ĐIỆN MOCHA TAKUDA
13,000,000₫ 12,500,000₫
Trả góp .%
Xe máy điện Mocha Takuda
Mocha Takuda
14,000,000₫ 13,500,000₫
Trả góp .%
Xe máy điện City Hunter Takuda
City Hunter Takuda
15,000,000₫ 14,500,000₫
Trả góp .%


Địa chỉ các Showroom