Họp BGĐ 19042018


19/04/2018 | Xem 119

1. Kế hoạch Hà Nội:

- Anh Lâm đi ( 05/05/2018 )

2. Xử lý xe cũ: ( A Thông )

- 13 Xe cũ:

- 4 Khung xe:

3. Kho Linh kiện duy trì sắp xếp:

- Thứ 04 từ 08 giờ sáng 20 giờ ( A. thông )

4. Ráp xe 3 bánh:

- Bố trí, quy hoạch lại cách lắp ráp ( A Thông )

- Lắp ráp xe 3 bánh ( A Toàn  ).

5. Tele Sale:

-

6. Hotline ( Lâm )

- Chia ca làm việc và xử lý.

7. Giao xe Online từ Tele Sale:

- Áp dung 50k dưới 10km, 100k trên 10km.

- Giao không thành công do thái độ kỹ thuật phạt gấp 3 lần chi phí dịch vụ giao xe.

7. Đào Tạo:

- Đào tạo online ( Lâm ).

- Đào tạo khoang nhóm.

8. Mở cửa hàng mới:

- Tủ linh kiện, Danh sách linh kiện, Ắc quy, Lazada ( A Thông ).

- Máy Post, Sim và điện thoại mới, Internet.

9. Máy Post Sacombank chuyển thành không giây 2 máy ( Thơm )

10. Thuế và sổ sách kế toán: ( 2017 )

- Buổi họp tiếp theo

11. Báo cáo tài chính nội bộ các cửa hàng cổ phần:

- 30/04/2018 ( Thơm )

12. Mẫu chứ ký của toàn bộ nhân viên ( Lâm )

13. Các hóa đơn, biên bản không có đầy đủ chữ ký và họ tên sẽ không tính hóa hồng. ( Các phong ban )

14. Xử lý lập biên bản: 01/05/2018 ( Lâm )

Bạch Võ Toàn


Tag:


Sản phẩm đã xem

Địa chỉ các Showroom