Kích thước các loại bình ắc quy xe đạp điện, xe máy điện


03/05/2018 | Xem 1872

Khi sử dụng xe đạp điện và xe máy điện, chúng ta chỉ biết xe sử dụng bằng ắc quy. Còn tỉ lệ, kích thước ắc quy như thế nào nhiều người rất mơ hồ.

Kích thước các loại bình ắc quy xe đạp điện, xe máy điện
Kích thước các loại bình ắc quy xe đạp điện, xe máy điện

Dưới đây là Bảng kích thước  ắc quy xe máy điện và xe đạp điện chính xác nhất của nhà sản xuất cung cấp, hy vọng sẽ giúp bạn ít nhiều trong công việc.

BẢNG KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI BÌNH ẮC QUY XE ĐẠP ĐIỆN, XE MÁY ĐIỆN

STT

Loại Quy cách

Điện áp tiêu chuẩn

Dung lượng quy định

Kích thước bên ngoài (mm)

Chất lượng


Dài L Rộng B Cao H Tổng chiều cao H (max) Kiểm Tra
1

3DZM-10

6 10 151 50 94 101 1.97
2

6-DZM-5

12 5 90 70 100 105 1.85
3

6-DZM-7

12 7 151 65 94 100 2.7
4

8-SZM-8

16 8 151 99 98 103 4.4
5

6-DZM-10A

12 10 151 90 124 130 3.8
6

6-DZM-10

12 10 151 99 95 103 4.2
7

8-DZM-10

16 10 151 101 109 115 4.9
8

6DZM-11

12 11 181 55 143 148 4.3
9

6-DZM-12

12 12 151 99 98 103 4.4
10

8-DZM-12

16 12 181 102 111 115 5.9
11

6-DZM-14

12 14 151 99 107 110 4.9
12

8-DZM-14

16 14 201 113 100 105 6.8
13

6-DZM-16

12 16 151 99 125 128 5.6
14

8DZM-16

16 16 201 113 112 116 7.6
15

6-DZM-17

12 17 181 77 167 167 6.3
16

6-DZM-17A

12 17 181 82 143 138 6.3
17

6-DZM-20

12 20 181 77 169 175 7.0
18

8-DZM-20

16 20 150 100 128 132 9.7
19

8-DZM-22

16 22 138 80 128 132 9.4
20

6-DZM-24

12 24 175 166 125 125 9.0
21

6-DZM-25

12 25 175 166 118 123 9.0
22

6-DZM-28H

12 28 175 166 125 128 9.75
23

6-EVF-24

12 24 185 105 128 132 7.8
24

8-DZM-24

16 24 232 166 125 125 12.0
25

6-DZM-26

12 26 318 80 118 122 8.8
26

6-DZM-28

12 28 318 80 128 132 9.4
27

6-EVF-32A

12 32 267 77 170 175 10.1
28

6-EVF-32

12 32 220 120 140 143 10,0
29

6-EVP-35

12 35 194 132 170 172 11.5
30

6-EVP-36

12 36 198 166 128 128 11.1
31

6-EVF-38

12 38 222 106 171 175 11.8
32

6-EVF-40

12 40 220 166 130 130 12.5
33

6-EVF-42

12 42 198 166 175 175 14

Phan Thị Lệ Huyền


Tag:


Sản phẩm đã xem

Địa chỉ các Showroom