Lộ trình thăng tiến Thế Giới Xe Chạy Điện


02/01/2019 | Xem 256

Là một nhân viên đi làm ngoài việc quan tâm đến thu nhập thì môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp và lộ trình thăng tiến cũng là những vấn đề cực kỳ quan trọng. Tác đông trực tiếp đến động lực, sự tâm huyết, cũng như sự nỗ lực thăng tiến của từng cá nhân trong tổ chức, ý thức rất rõ điều này nên Thế Giới Xe Chạy Điện xin gửi đến các bạn nhân viên của công ty lộ trình thăng tiến dành cho nhân viên đang cống hiến và làm việc tại công ty.

Lộ trình thắng tiến Thế Giới Xe Chạy Điện
Lộ trình thắng tiến Thế Giới Xe Chạy Điện

1. Nhân viên thực tập:

- Được đào tạo về kiến thức, kỹ năng, thái độ từ thực tế công việc và những người đã có kinh nghiệm đi trước ( Chương trình thực tập )

- Được đào về triết lý kinh doanh, tầm nhìn sứ mệnh, giá trị cốt lõi của công ty.

- Được trả thù lao xứng đáng theo chính sách thực tập ( Lương, Thưởng )

- Có cơ hội thăng tiến thành nhân viên thử việc khi hoàn thành các chỉ tiêu KIP, Mô tả công việc.

2. Nhân viên thử việc:

- Được chịu trách nhiệm tại một vị trí công việc và được kiểm tra giám sát bởi nhân viên chính thức hoặc trường nhóm ( Chương trình thử việc )

- Được trả thù lao xứng theo chính sách thử việc ( Lương, Thưởng )

- Có cơ hội thăng tiến thành nhân viên chính thức khi hoàn thành các chỉ tiêu KIP, Mô tả công việc.

- Được đề xuất các ý kiến, giải pháp và tham gia các buổi họp hàng tuần của từng phòng ban.

3. Nhân viên chính thức:

- Được chịu trách nhiệm tại một vị trí công việc, lập kế hoạch thực hiện công việc cho bản thân và được kiểm tra giám sát bởi trường nhóm ( KPI )

- Được trả thù lao xứng theo vị trí làm việc ( Lương, Thưởng, phụ cấp )

- Đào tạo cho các bạn thử việc và thực tập.

- Có cơ hội thăng tiến thành trưởng nhóm khi hoàn thành các chỉ tiêu KIP, Mô tả công việc.

- Được đề xuất các ý kiến, giải pháp và tham gia các buổi họp hàng tuần của từng phòng ban.

- Được công ty hường dẫn, đào tạo, cung cấp nguồn hàng khi muốn mở kinh doanh riêng.

- Được quyền hợp tác cùng công ty để mở kinh doanh tại một khu vực.

4. Trường nhóm:

- Được chịu trách nhiệm tại một vị trí công việc, được quản lý và chịu trách nhiệm hiệu quả công việc của 3 đến 5 nhân viên chính thức, lập kế hoạch thực hiện công việc cho nhóm, báo cáo trực tiếp cho trường bộ phận ( KPI )

- Được trả thù lao xứng theo vị trí làm việc ( Lương, Thưởng, phụ cấp )

- Đào tạo cho các nhân viên, thử việc

- Có cơ hội thăng tiến thành trưởng bộ phận khi hoàn thành các chỉ tiêu KIP, Mô tả công việc.

- Được đề xuất các ý kiến, giải pháp, đưa ra quyết định và tham gia các buổi họp hàng tuần của từng phòng ban.

- Được công ty hỗ trợ và đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu từ trong và ngoài công ty.

- Được công ty hường dẫn, đào tạo, cung cấp nguồn hàng khi muốn mở kinh doanh riêng.

- Được quyền hợp tác cùng công ty để mở kinh doanh tại một khu vực.

5. Trường bộ phận:

- Được chịu trách nhiệm tại một vị trí công việc, được quản lý và chịu trách hiệu quả công việc của 3 đến 5 trường nhóm, lập kế hoạch kinh doanh cho bộ phận phụ trách, mô tả công việc, KPI, báo cáo trực tiếp cho trường phòng ( KPI )

- Được trả thù lao xứng theo vị trí làm việc ( Lương, Thưởng, phụ cấp )

- Được đào tạo cho trường nhóm, nhân viên, thử việc

- Có cơ hội thăng tiến thành trưởng phòng khi hoàn thành các chỉ tiêu KIP, Mô tả công việc.

- Được đề xuất các ý kiến, giải pháp, đưa ra quyết định và tham gia các buổi họp hàng tuần của từng phòng ban.

- Được để xuất tuyền dụng và sử dụng nhân sự trường nhóm, nhân viên.

- Được công ty hỗ trợ và đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu các khóa giám đốc chức năng theo chuyên môn tại các trung tâm đào tạo lớn.

- Được công ty hướng dẫn, đào tạo, cung cấp nguồn hàng khi muốn mở kinh doanh riêng.

- Được quyền hợp tác cùng công ty để mở kinh doanh tại một khu vực.

6. Trường phòng và giám đốc:

- Được chịu trách nhiệm tại một vị trí công việc, viết chiến lực và kế hoạch cấp công ty, chịu trách nhiệm về doanh số, xây dựng mô hình hoạt động của phòng ban ( KPI )

- Được trả thù lao xứng theo vị trí làm việc ( Lương, Thưởng, phụ cấp )

- Được đào tạo cho trường bộ phận, trường nhóm, nhân viên, thử việc.

- Được đề xuất các ý kiến, giải pháp, đưa ra quyết định và tham gia các buổi họp hàng tuần của từng phòng ban.

- Được để xuất tuyển dụng và sử dụng nhân sự cấp trường bộ phận, nhóm trưởng, nhân viên.

- Được công ty hỗ trợ và đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu các khóa giám đốc chức năng khác chuyên môn tại các trung tâm đào tạo lớn.

- Được công ty hướng dẫn, đào tạo, cung cấp nguồn hàng khi muốn mở kinh doanh riêng.

- Được quyền hợp tác cùng công ty để mở kinh doanh tại một khu vực.

- Được quyền tham gia vào hội đồng thành viên của công ty.

Chúc tất cả các bạn nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có được lộ trình tháng tiến cao, đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Mọi thắc mắc xin liên hệ với cấp trên trực tiếp của mình để được giải đáp hoặc đường dây nóng 1800 6726 hoặc thông qua email: thegioixechaydien.com.vn@gmail.com

Bạch Võ Toàn


Tag:


Sản phẩm đã xem

Địa chỉ các Showroom