QUY ĐỊNH XIN NGHỈ PHÉP CÔNG TY THẾ GIỚI XE CHẠY ĐIỆN


28/02/2018 | Xem 382

- Phạm vi áp dụng 100% cán bộ công nhân viên công ty Thế Giới Xe Chạy Điện.

- Thời gian áp dụng từ ngày 01 tháng 03 năm 2018.

1. Nhân viên xin nghỉ phép trong tháng cần thông báo cho trường phòng trực thuộc phòng ban bằng văn bản có chứ ký theo fom của công ty Thế Giới Xe Chạy Điên vào buổi họp nội bộ của phòng cuối cùng của tháng làm việc trước đó.

2. Văn bản đó phải được trưởng phòng xác nhận bằng chữ ký và được gửi qua phòng nhân sự để theo dõi và chấm công vào kỳ lương của tháng.

3. Lịch làm việc của 100% nhân viên trực thuộc phòng ban sẽ được trưởng phòng phân công ( hoặc ủy quyền có xác nhận ) và được gửi về phòng nhân sự vào ngày làm việc đầu tháng.

4. Nếu có phát sinh đột xuất, quan trọng và bất khả kháng nhân viên cân thông báo với trưởng phòng và báo cáo bằng hình ảnh, video có mặt mình ở trong đó thông qua Zalo trong 24h.

5. Mọi trường hợp nghỉ phép ngoài các phạm vi trên sẽ phị xử lý như sau:

5.1. Lần 1: lập biên bản ghi nhân lại sự việc và có xác nhận bằng chữ ký, thực hiện nhắc nhở và không chấm công cho ngày làm việc bị thiếu.

5.2. Lần 2: lập biên bản ghi nhân lại sự việc và có xác nhận bằng chữ ký, thực hiện nhắc nhở, không chấm công cho ngày làm việc bị thiếu, trừ 100% hoa hồng của tháng làm việc đối với các vị trí có hoa hồng và đình chỉ công tác 7 ngày đối với các vị trí không có hoa hồng.

5.3. Lần 3: lập biên bản ghi nhận lại sự việc và có xác nhận bằng chữ ký, thực hiện nhắc nhờ, không chấm công cho ngày làm việc bị thiếu, phòng nhân sự sẽ xử lý thôi việc.

5.4. Chu kỳ xử lý vi phạm sẽ được tính lại từ đầu 1 năm 1 lần.

Mọi thắc mắc xin liên hệ theo số Holine khiếu nại : 1800 6726 - 093.890.6886 - 093 890 6886 hoặc thông qua email: thegioixechaydien@gmail.com

Xin chào, và hẹn gặp lại!

GIÁM ĐỐC

Bạch Võ Toàn


Tag:


Sản phẩm đã xem

Địa chỉ các Showroom